Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet

The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society

Artcirkeln

Kompendiet version 4, 2011-11-30

 

Tillägg till kompendiet: översättning av sid 31-35 i Cullens bok om blomman

 

Beskrivning av blomman hos R. orbiculare inkl bilder

Nedan ser du några av de underlag vi använder vid artbestämningen 

 

Nedan några bilder från cirkelträffen i Hörby