Sydsvenska Rhododendronsällskapet

The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society

 

Tidigare medlemsmöten

_________________________________________________________________________

Program våren 2013

Lördagen den 2 februari kl 13.00 Knud Jörgensen (Rhododendronforeningen Danmark)

Fotografering är ett ämne som intresserar många. Särkilt då fotografering av växter så klart. För några år sedan hade vi Knud som föredragshållare hos oss. Sedan dess har det då och då framställts önskemål om att vi skulle be Knud komma en gång till och berätta om foto och visa bilder. Nu blev det äntligen ett tillfälle som passade. Föredraget kommer att handla om fotografering, redigering, fotoprinting, makro mm. Det blir bilder från Knuds resor, Rhododendron, orkideer m.m

Lördagen den 2 mars kl 13.00 Siri Caspersen och Sture Bengtsson

Det blir två föredragshållare denna lördag.

a) Blåbär, mycorrhiza, näringstillförsel

Blåbär tillhör, liksom Rhododendron, familjen ljungväxter. Ljungväxter utnyttjar ofta mycorrhizasymbiosen för sin näringstillförsel i naturen. Vi har tidigare haft Håkan Wallnder hos oss som också berättat om detta, för Rhododendron, så viktiga ämne. Siri Caspersen som är verksam på SLU Alnarp har under 2012 utfört en del experiment på blåbär. Siris föredrag kommer att behandla den intressanta frågan ; vilka gödselmedel som fungerar bäst med ericoid mykorrhiza. Hon skall berätta om vad hon kommit fram till i sina försök.

b) De Nordiska zonkartorna och odlingszonangivelser.

I takt med förändringar i klimatet blir det allt intressantare att följa hur plantornas härdighet anpassas till omgivningen. Sture berättar om hur zonkartorna är uppbyggda och vilka parametrar som styr zonindelningen. Vidare en del allmänt om härdighet. Sture säger att han även kommer att fylla ut med en del ytterligare intressant bildmaterial, från resor trädgård mm.

Lördagen den 23 mars kl 13.00 Jan Servin och Årsmöte

a) Årsmöte, ärende enligt stadgarna och upprättad dagordning, detta meddelande utgör kallelse. Dagordning kan erhållas efter kontakt med sekreteraren, alternativt på denna länk.

b)Temat fotografering för vårens föredrag stämmer in även för Jan som är professionell fotograf. Man kan njuta av Jans vackra bilder i böckerna "Skuggväxter", "Den Naturlika Trädgården", "Plantskolor värda en omväg" med Susanna Widlundh som medförfattare, samt "Lökar och Knölar" som Lena Månsson skrivit.

Så här beskriver Jan vad dagens föredrag kommer att handla om :

"Jag kommer att berätta och visa bilder från parker, trädgårdar och plantskolor i norra Tyskland med betoning på rhodo. Målet för min resa våren 2012 var trädgårdsutställningen Floriaden i Venlo i Holland, så det blir även lite därifrån och ev. några andra ställen i Holland."

Lördagar och söndagar maj-juni, fr o m kl 11.00

Besök hos Lennart Mohlin, Barsebäcksvägen 115, Löddeköpinge.

Dags igen för Lennarts årliga trädgårdsdagar. Som vanligt är alla medlemmar hjärtligt välkomna. Lennarts Parkträdgård är unik och måste ses. En del extra arrangemang dessa dagar, bl.a plantförsäljning.

Den 22-23 maj kommer Kenneth Cox till oss i Skåne. Kenneth Cox gör en föredragsturné i Skandinavien och besöker Danmark, Skåne, Göteborg och Norge. Vi "tar hand" om honom från och med onsdagen den 22 och på torsdagskvällen den 23 åker han vidare till Göteborg.

Kl 19.00 onsdagen den 22 maj håller han ett föredrag för oss.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Detta tillfälle att få lyssna på en världsauktoritet inom Rhododendron går bara inte att missa. Familjen Cox har drivit Plantskolan Glendoick i tre generationer och tillhör de allra bästa i världen. En rad böcker har producerats genom årens lopp.

Så här beskriver Kenneth sitt föredrag:

Scandinavia Lecture Kenneth Cox. Best Newer Rhododendrons for Scandinavia: Species, Hybrids and Azaleas.

Since 1981 over 60 new rhododendron species have been introduced from China and elsewhere. Most of them have flowered now and we have a good idea of their performance. From R. asterochnoum to R. yuefengense... which ones will be the real winners in the garden. Both wild shots and garden pictures will be shown. During the same period Peter & Kenneth Cox have been breeding rhododendrons and azaleas for coloured foliage and other traits. What are the results and which ones will be good in Scandinavia?

Lokalen i Lund (vår nuvarande möteslokal) rymmer ca 100 personer. Vi har sagt att de som anmäler sig via e-post eller brev har företräde eftersom antalet platser är begränsat och inträdet är gratis.

Anmälan sker till Stefan Salomonsson b.s.salomonsson@gmail.


Program hösten 2013

Lördagen den 28 september

Höstens första möte viker vi som vanligt för medlemmarnas egna programpunkter. Programmet är ännu inte klart. Kom gärna med förslag till Stefan. Något du vill berätta om, kanske visa en del bilder.

Det blir ett inslag om trädgårdsbelysning. Trädgårdsarkitekt Anette Gårdhagen www.lykkans.se kommer och håller lite information om detta.

Vidare kände vi ett behov av att få lite tips om bekämpning av skadegörare. Jan Nilsson, tidigare produktchef på BayerGarden, numera pensionär, kommer att berätta om "otäcka kryp" och Bayers produkter för bekämpning av dessa.

Som avslutning på dagen får vi se en film från vår Cornwallresa i våras. Det är Marianne Lindahl som är bakom kameran. Hon har klippt samman godbitarna till en film på ca 1 timme.

Lördagen den 26 oktober

Vår egen Olof Norrlöw berättar utifrån sina kemikunskaper om växternas näringsupptag. En fortsättning på vårt tema om detta ämne.

Vad behöver våra växter för att trivas? Växter har många behov för att de skall växa på optimalt sätt. Man bör gå tillbaka till den naturliga miljön och få tips av den. Jord, vatten och näring plus liv är viktiga faktorer för att få optimala betingelser.

Lördagen den 30 november

Vi har det stora nöjet att välkomna en av vårt lands Rhodoexperter, Björn Aldén, från Göteborgs Botaniska Trädgård. Han kommer så klart att berätta om samlingen på GBT. Dessutom blir det en del om två olika expeditioner i Yunnan 1993, en vårexpedition (KEG-expeditionen = Kunming-Edinburgh-Gothenburg expedition) och en höstexpedition (KGB), mer specifikt för fröinsamling. Det var på vårexpeditionen Björn planlade KGB. Vad har hänt med de plantor som blev resultatet av de frösådder som gjordes här hemma ? Cirka tjugo år har passerat sedan dess.

__________________________________________________________

2012 -höstens program

Lördagen den 29 september kl 13.00.

Allmän info om kommande händelser.
Ewa och Marianne (och Erik) visar bilder från vårens "Trädgårdsvisningar Special"
Alan och Stefan berättar om den kommande Englandsresan 2013.
Information om den planerade studiecirkeln i Trädgårdsdesign.
Stefan berättar om studiecirkeln i artbestämning. Vad vi hittills kommit fram till.
Något om sticklingförökning, Information från erfaren sticklingförökare.
Info om vår fröförmedling. Fröförvaltaren Sture Bengtsson.
Info om vårt bibliotek, förslag till nyförvärv?


Lördagen den 27 oktober kl 13.00

Eric Wahlsten Surjordsväxter i natur och trädgård - en odyssé.

Precis som Magnus driver Eric en specialplantskola, Borealis, utanför Kävlinge. Liksom hos Magnus har Eric ett sortiment som man inte hittar i den "vanliga" plantskolan. Vi ser fram emot att höra Eric visa bilder och berätta om sina erfarenheter både vad gäller odling och växternas naturliga förekomster. Eric har en bred kunskap från dessa områden inte minst från ett flertal resor runt om i världen och en djup artkunskap. Eric tar med plantor för försäljning.

Lördagen den 24 november kl 13.00

Magnus Carlström, driver Lindhults Plantskola www.lindhultsplantskola.se En välsorterad spännande plantskola. Förra hösten landade vi till hos Magnus och Eva utanför Falkenberg på vår utflykt i "Västerled". Flera av er har säkert träffat Magnus på STA:s plantmarknad på Alnarp. Magnus berättar och visar bilder utifrån sin breda artkunskap med tonvikt på Rhododendron och andra surjordsväxter för samplantering. Magnus har just nu intressanta nya projekt på gång som vi hoppas han vill säga några ord om. Han tar med plantor för försäljning.

2012 - vårens program

Lördagen den 28/1 2012 kl. 13.00

Sture Bengtsson, Skivarp, reportage från resa i Kina.

Vår medlem och tillika sekreterare i styrelsen, Sture Bengtsson var hösten 2011 i Kina. På årets första medlemsmöte kommer Sture att visa bilder och berätta om denna resa. Inte bara Rhododendron även annan intressant växtlighet får vi se, eller med Stures egna ord "Väldigt kul och inspirerande att se kopparbjörkar, vitfruktiga rönnar, lönnar, bambu, och Rhododendron i naturen. Tillsammans med en lång rad mer eller mindre bekanta växter".

Vi besökte Jiuzhaigou, Huang Long, Danyunxian (som inte är ett utvecklat besöksmål utan bara reservat som vi såg från vägen som leder igenom området), och det heliga berget Emei Shan, eller Omei som man säger i Sichuan.
De västra delarna av Kina blir allt enklare att besöka. Olika besöksmål som tidigare var besvärliga att nå är numera betydligt mer åtkomliga för besökare."

Lördagen den 25/2 2012 kl. 13.00

Ole Jonny Larsen, Ålesund, "Rhododendron ved Atlanterhavet"

Den norske Rhododendron kännaren Ole Jonny Larsen kommer till oss och berättar om hur det är att odla rhododendron i Ålesund. Han berättar om sig själv sålunda: "Jag har en två hektar stor trädgård i Ålesund på den norska västkusten där Golfströmmen gör vintern uthärdlig för både växter och människor. Jag kör trädgården med Kari. Vi har en stor samling av växter, främst buskar och träd. Den huvudsakliga intresset är vilda arter av Rhododendron, som vi har över 400 plantor av. Jag skriver artiklar om rhododendron och andra växter, och jag har också skrivit en bok om de stora plantjägarna. Nu jobbar jag på att skriva en bok om Rhododendron arter i kultur i Norge. Jag producerar även många växter varje år från frö och från sticklingar."

Ole kommer att visa bilder från några av de mildaste trädgårdarna i Skandinavien, där för oss ovanligaa arter kan odlas, bland dem många nya introduktioner. Ole medför även några böcker som han skrivit: De stora plantjägarna pris 250 SEK; Rhododendronarter i Norge pris 300 SEK.

Gå även in på Oles hemsida, www.lapponicum.com Han har också ett Picasagalleri som innehåller 18 album och massor med fina bilder.

Som synes ett mycket intressant besök, missa inte detta unika tillfälle!

Lördagen den 31/3 2012 kl. 13.00

a) Årsmöte, ärende enligt stadgarna och upprättad dagordning, detta meddelande utgör kallelse. Dagordning kan erhållas efter kontakt med sekreteraren.

b) Henrik Åström, andra delen av reportage från vår resa i södra England april/maj 2011.

Huvudvikten kommer att ligga på bilder från de olika parkerna med tonvikt på både vyer, enstaka plantor samt unika närbilder. Men den sociala närvaron med skiftande upplevelser kommer även att dokumenteras.
Åter igen ett tillfälle att uppleva resan på hemmaplan; för de som av olika skäl inte deltog, dessutom utan kostnad!

Lördagen den 18 aug. 2012 kl. 13.00

Bernt Granström, sticklingförökning, Haspelvägen 34, Malmö.

040-466939 eller e-post

Kurs, även för nybörjare. Förhandsanmälan är obligatorisk och bör ske senast den 11 augusti. Beställning av önskade sticklingar inom samma tidpunkt.

Utnyttja detta unika tillfälle för att lära denna intressanta och billiga metod för att utöka sortimentet. Avgift inkl material är 30 kr per deltagare. Aktuell tidskrift 30 kr. Medtag lämplig förtäring.

_______________________________________________________________________

2011 - höstens program

Lördagen den 26/11 2011

Reportage från vår resa i Södra England maj 2011

Stefan och Henrik kommer att göra ett fylligt reportage med både blomster och
upplevelse bilder. För de, som deltog i resan blir det förhoppningsvis
ett kärt återseende. För de, som av olika skäl inte deltog blir det ett
utomordentligt tillfälle att göra resan på hemmaplan och utan kostnad

Lördagen den 29/10 2011 kl 13.00

Bent Ernebjerg  

Bent är medlem i vår förening och erbjöd sig att komma och berätta om sina Rhododendronresor i Himalaya. Så klart nappade vi på detta erbjudande. Sedan 1999 har Bent rest i Himalaya varje år bara med avbrott för åren 2003 och 2006. Han kommer att berätta om expeditionen till Biluoxueshan (vattendelaren mellan Salween- och Mekongfloderna) som han organiserade 2010. Deltagare var 2 norrmän, 1 svensk och 3 danskar inklusive Bent själv. Expeditionen besökte nya områden på båda bergen och man gjorde flera spännande fynd. Bent framhåller att "Jeg forstår svensk og kan godt "pråta svenska " med dansk accent. Han kommer även att berätta en del om hur han organiserar och planerar sina expeditioner. Kanske det finns några av våra medlemmar som kan vara intresserade av att "hänga med".

Vi har under årens lopp haft stor glädje av de goda kontakter som vårt sällskap har på "andra sidan sundet". Vi strävar efter att öka antalet tillfällen för kontakter mellan våra länder och föreningar så att utbytet ytterligare breddas i framtiden.

Lördagen den 24/9 2011 kl 13.00

Höstens första möte viker vi som vanligt för medlemmarnas egna programpunkter. Alla är välkomna med förslag till innehåll för denna dag. Berätta om något intressant, visa bilder från den egna trädgården eller bara lämna idéer. Alla möjligheter för olika slags bildvisning finns tillgängligt i vår lokal. Hittills planerat är något eller några reportage från Stefan Salomonssons olika trädgårdsbesök hos medlemmar. Denna gången blev det en fyllig presentation av Anders Björklunds trädgård i Ystad. Anders var själv med och berättade till bilderna. Speciellt intressant var Anders redogörelse för sina erfarenheter om förökning. Sture Bengtsson berättade kring begreppen köldhärdighet och vinterhärdighet, Charlotte Rosander rapporterade om läget för de olika phytophtorasvamparna och något om biologisk bekämpning av skadedjur med nematoder. Här finns en länk till Bionemas hemsida, som bl.a. informerar om var man köpa nematoder.

Lördagen den 20/8 2011 kl. 13.00 Sticklingförökning
Bernt Granström 040-46-69-39

Sticklingförökning, även med kurs för nybörjare. Plats: Börje Malmgrens
trädgård, Haspelvägen 34, Malmö. Skriv upp detta datum på din minneslista,
förhandsanmälan är obligatorisk och bör ske senast den 13 augusti.
Beställning av önskade sticklingar inom samma tidpunkt. Utnyttja detta unika tillfälle för att lära denna intressanta och billiga metod
för att utöka sortimentet.
Avgift inklusive material 30 kr per deltagare. Medtag lämplig förtäring.  

______________________________________________________________________

2011- vårens program

Lördagen den 26 mars kl 13.00-16.00.

Vad händer i jorden?

Vårens sista föredrag handlar om det som sker under markytan, det vi inte ser. Det vill säga till exempel frågor som har att göra med varför Rhododendron trivs i miljöer med lågt pH-värde. Vilka speciella anpassningar handlar detta om? Hur kan Rhododendron och andra ljungväxter klara sig i denna mycket speciella miljö? Får växterna hjälp på något sätt av andra organismer? För att förklara dessa samband för oss har vi nöjet att välkomna professor Håkan Wallander, som är verksam inom området mikrobiologisk ekologi vid Lunds Universitet. Vi får således en unik möjlighet att från en professionell forskare höra vad man idag vet om dessa saker. Det handlar om mykorrhizasymbiosen och om hur detta samspel mellan svamp och planta tillgodoför plantan näringsämnen. Vi får tillfälle att ställa frågor om till exempel lämplig tillförsel av konstgödning, tillväxtperioderna i förhållande till näringsbehov, rotsystemet, tecken på näringsbrist, lagring av näringsämnen, vintervila, städsegrönt kontra lövfällande mm.

Efter fika och frågestund håller vi årsmöte med ärenden enligt stadgarna och upprättad dagordning, som finns här. Detta meddelande tillsammans med meddelande i RhodoInfo december 2010 utgör kallelse.

Lördagen den 26 februari 2011 kl 13.00-16.00, med fikapaus.

Flera av våra medlemmar har någon gång varit hos Svend Hansen och hans Kaernehuset på norra Själland, strax utanför Fredensborg. Inte mycket som liknar detta. Inte många människor som liknar Svend Hansen heller för den delen. En hjärtlig och vänlig person som gärna delar med sig av alla sina erfarenheter och kunskaper vad gäller odling av Rhododendron. Han har lovat att komma och prata om sitt Kearnehus och planteringarna där. Odlingstips, vackra bilder, kanske något om ”planthunting” i Himalaya, något om ”The Danes”, Svends och Jens Bircks fantastiska selektioner m.m. Vi kan utlova en fantastisk dag med en riktig entusiast som talare.

Lördagen den 29 januari 2011 kl 13.00-16.00, med fikapaus

För er som missade del 1 den 27 november 2010 av Bengts och Anders spännande skildring från Himalaya kommer nu del 2. Vi som var med på del 1 kan bara säga att två trevligare och mer pålästa föreläsare är svåra att finna. Att vi har dessa som medlemmar i vår förening gör ju det hela ännu bättre. Följ med Täpp Bengt Eriksson och Anders Falkstig på deras resa till Himalaya del 2. Rhododendronutforskning i Sikkim och Bhutan april-maj 2010.

Dessutom bilder från Bengts resa i Norra Vietnam och Sydöstra Yunnan under 2009. Rhododendron samt miljöbilder på habitat vid de olika besökta bergen presenteras.

Som sagt detta är ett måste.....kom och lyssna på deras medryckande berättelser och hänförs av Bengts vackra bilder.

______________________________________________________________________

2010 - höstens program

 

Lördagen den 27 november 2010 kl 13.00.

  

Referat från Internationella Rhododendronfestivalen i Sikkim

Så sent som i januari i år fick vårt sällskap en inbjudan att deltaga vid en Internationell Rhododendronfestival i den Indiska delstaten Sikkim. Festivalen skulle invigas den 25 april och hålla på i tre veckor. Trots denna korta betänketid var det glädjande nog möjligt för oss att skicka två delegater till detta evenemang. Bengt Täpp och Anders Falkstig berättar om denna fantastiska resa till Himalaya. Förutom besöket i Sikkim gjorde Anders och Bengt en extra resa till grannlandet Bhutan. Landet som enligt Anders är “som en enda stor botanisk trädgård”.

Missa inte denna dag med berättelser från Rhododendronsläktets hemländer och utbredningscentrum.

 

Lördagen den 23 oktober 2010 kl 13.00

 

Firande av sällskapets 25-års-jubileum

Denna dag viker vi för att högtidlighålla att sällskapet nu funnits i 25 år. Eftersom vi tänkte tillhandahålla någon förtäring vill vi ha en förhandsanmälan till denna dag. Vi kommer att ta en ringa betalning för denna förtäring. Anmälan görs till Stefan Salomonsson senast söndagen den 10 oktober.

Vi håller på att snickra ihop ett program för dagen, med lite korta inslag som vi hoppas skall vara intressanta. Preliminärt ser det ut enligt följande:

1) Stefan Salomonsson och Anders Falkstig berättar om föreningens historia och framtid. Olika pågående projekt.

2) Henrik Åström berättar lite kort och visar bilder från resan till Tyskland våren 2010. Besök i Westerstede och Rhododendronfestivalen där, en dag i Bremen med deltagande vid Tyska sällskapets 75 års-jubileum mm.

3) Till slutet av april 2011 planerar vi en resa till södra England, Cornwall. Alan Duncanson berättar och informerar om detta evenemang och alla de parker och trädgårdar vi planerar att besöka. I Rhodo-Info finns en utförligare artikel om resan.

4) Sällskapet startade våren 2010 en studiecirkel för förökning. Vi har inlett denna cirkel med att genomföra ett antal pollineringar i cirkeldeltagarnas trädgårdar. Sture Bengtsson berättar om “pollengruppen”.

5) Göran Ruff, föreningens fröförvaltare berättar om och slår ett slag för sällskapets fröförmedling. Se även Görans lilla artikel om fröförmedlingen i Rhodo-Info.

Väl mött, denna bemärkelsedag. Hoppas vi blir riktigt många deltagare.

 

Lördagen den 25 september 2010 kl. 13.00

 

Reportage från besök i olika medlemmars trädgårdar.

Eftersom vårens föredrag med reportage från olika medlemmars trädgårdar blev mycket uppskattat, kommer nu en fortsättning på detta tema. Stefan Salomonsson visar bilder och berättar om ytterligare trädgårdsbesök från våren 2009.

Nya rutiner för plantförmedling

Beroende på i vilken utsträckning vi kan göra en bra överenskommelse med Glendoick Gardens kommer Stefan att presentera de nya rutinerna för plantförmedlingen.

Plantförsäljning

Du som har plantor till övers, ta med dem till mötet och sälj dem till andra medemmar

 

Lördagen den 14 augusti 2010 kl. 13.00

 

Sticklingförökning, även kurs för nybörjare. Adress: Haspelvägen 34, Malmö.

 

Förhandsanmälan är obligatorisk och bör ske senast den 8 augusti. Beställning av önskade sticklingar inom samma tidpunkt.

Anmälan görs till Stefan Salomonsson.

Utnyttja detta unika tillfälle för att lära denna intressanta och billiga metod för att utöka sortimentet. Avgift inklusive material 30 kr per deltagare. Aktuell tidskrift kr 30,00. Medtag lämplig förtäring 

 

_______________________________________________________________________

 

2010 - vårens program

 

Lördagen den 22 och söndagen den 23 maj 2010 kl. 12.00 

Lennart Mohlin, Löddeköpinge, Trädgårdsvisning tel. 0702 12 66 61 

Försäljning av plantor från egen och andra medlemmars odlingar, kaffeservering. Lennart har en mycket attraktiv, japanskt influerad, handikappvänlig anläggning, verkligen sevärd!

 

 

Lördagen den 27 mars 2010 kl. 13.00 

a) Årsmöte
b) Jens Birck: Reportage från besök hos flera välkända hybridisörer på den amerikanska växtkusten. 

I motsats till föregående föreläsare är Jens en för oss välkänd deltagare, under årens lopp har han delgett oss sin stora och omfattande verksamhet. Detta har bl.a. resulterat i att han genom vår medverkan erhållit ARS Guldmedalj.

Det finns mycket omfattande hybridiseringsarbete inom främst USA och Canada, merparten av detta kommer sällan till Europa. Även denna aktivitet bör Ni därför inte missa!

c) Plantor från Glendoick Gardens kan avhämtas hos Börje Malmgren. Vid behov tag förhandskontakt. 

 

 Lördagen den 27 feb. 2010 kl. 13.00 

Hans Eiberg, Köpenhamn: genomgång av undersektion Lapponica. 

Detta är första gången Hans gästar oss, i den Danska Rhododendronföreningen är han sedan åtskilliga år tillbaka en flitig föreläsare, fotograf och skribent. Han har även gjort omfattande studieresor i både Europa och Asien.

Undersektionen Lapponica innehåller till största delen lågväxande arter med små till medelstora blad med tydlig fjällbeläggning. Här får vi se ett stort urval och ta del av Hans stora erfarenhet, missa inte detta unika tillfälle!

 

Lördagen den 30 jan. 2010 kl. 13.00

Charlotte Rosander, Stefan Salomonsson: Reportage från trädgårdar. 

Båda dessa medlemmar kommer från Torna Hällestad, deras trädgårdar är belägna inom ett naturområde, som verkar vara relativt gynnsamt för rhododendronodling.

Charlotte är en ny medlem, som är trädgårdsingenjör och som nu fortsätter sin vidare utbildning inom SLU. Hennes trädgård är 8 år gammal och innehåller främst surjordsväxter.

Efter kaffepausen startar Stefan med ett liknande reportage, dock med den skillnaden att han talar om en del lokala trädgårdar han besökt förra våren. Liksom de flesta av våra medlemmar är han, vid sidan av sin anställning, en hängiven rhododendronodlare; hans egen, relativt nyanlagda trädgård är cirka 5 år gammal. Avsikten är att visa denna vid ett senare tillfälle.

För båda föredragshållarna är detta premiär, vi hoppas detta kan inspirera andra, nya deltagare!

 

2009

28 november

Börje Malmgren, Anders Falkstig: Skottlandsresa 2008, del 2.

24 oktober

Holger Hachmann från Hachmanns Plantskola, Tyskland.

26 september

Lars-Göran Lillvik, visning och rundvandring i Alnarpsparken.

15 augusti

Kurs i sticklingsförökning

16 maj

Lennart Mohlin, Löddeköpinge: Trädgårdsvisning och försäljning av plantor

28 mars

a) Årsmöte,
b) Jens Birck: Rhododendron, lämpliga för mindre trädgårdar.

21 februari

Sonja och Jørn Dannesboe, Danmark: Reportage från besök i Yunnan, Kina, våren 2008.

31 januari

Börje Malmgren, Anders Falkstig: reportage från Skottlandsresa april-maj 2008.

 

2008

29 november

Kenneth Lorentzon, Kågeröd: Odling av magnolior.

25 oktober

Aktiviteter från medlemmarna

 7 september

Peter Knutsson, Oxelösund: Anläggning av surjordsrabatter.

16 augusti

Sticklingförökning.

maj

Lennart Mohlin, Löddeköpinge.Trädgårdsvisning/försäljning

29 mars

A) Årsmöte, ärende enligt stadgarna,detta meddelande utgör kallelse
B) Jens Birck, kurs i ympning.