Sydsvenska Rhododendronsällskapet 

The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society

 

Som framgår av ordförandeordet nedan från det sista numret av vår medlemstidning Rhodo-Info 43, kommer tidningen i fortsättningen från och med 2015 att ersättas med en tidning, Rhododendronbladet, som utarbetas tillsammans med Svenska Rhododendronsällskapet. Genom detta samarbete säkras tidningsutgivningen för framtiden. Det innebär samtidigt en förbättring på så sätt att tidningen kommer att omfatta 20 sidor istället för 16 och utges med 4 utskick istället för 3.

Nedan ses bilder på tidningens första-sida utom från nr 1-2.
Titta gärna med fullskärmsläge.
 

loading...