Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet

The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society

Medlemsanmälan

 

Vi har två medlemsformer: som A-medlem får du tillgång till samtliga aktiviteter medan B-medlem inte får ARS Journal inkl ARS frölista.
Medlemmar från de nordiska länderna, som önskar medlemskap hos oss, ber vi kontakta vår kassör för uppgifter om hur betalning skall ske.
Mer information finns här

 

Medlemsavgifter 2019

 

  SEK
B-medlem (SRS) 170
A-medlem (SRS och ARS) 440

Senaste betalningsdag; 28 febr

Avgiften beräknas per familj och betalas till plusgiro 1347905-0

 

Jag vill bli medlem!