Rhododendronbladet

Rhododendronbladet är vår nya tidning, som från år 2015 utarbetas i samarbete med Svenska Rhododendronsällskapet. Genom detta samarbete får våra två sällskap en bra ekonomisk grund att stå på och därigenom säkras tidningsutgivningen för framtiden. Tidningen omfattar 20 sidor och utkommer med 4 nummer per år med manusstopp; den 15 januari, 15 april, 15 augusti och 1 november.
I redaktionen ingår Sven-Göran Alkstrand, Stefan Salomonsson och Sten Ridderlöf.  Det är redaktionens önskemål att så många medlemmar som möjligt känner för att bidra med egna artiklar i tidningen.

______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________

Nr 4, 2016

_____________________________________________________________

Nr 3, 2016
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Nr 2, 2016
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Nr 1, 2016

______________________________________________________

Nr 4, 2015

_____________________________________________________________

Nr 3, 2015

_____________________________________________________________

Nr 2, 2015

_____________________________________________________________________________

Nr 1, 2015