Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet

The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society

Egen skriftserie


Dessa småskrifter vänder sig främst till de, som vill ha enkla men instruktiva informationer inom respektive ämne. Författare är amatörodlare av rhododendron och innehållet baseras på både egna praktiska erfarenheter och litteraturstudier. Kopieras i ett begränsat antal, vilket har den fördelen att varje ny utgåva kompletteras med ändringar och tillägg, som visat sig vara värda att ytterligare beakta!


Nr Titel Tryckår Sidor Pris
1

Plantering och skötsel av rhododendron

år 2002 26 sidor 30 kr
  Ger inledningsvis en kort information om släktet Rhododendron. Under rubriken Odlingsförutsättningar berörs förhållanden som härdighet , jordblandning, ljus/skugga, vindskydd, sortval och samplanteringsväxter. Ett för många viktigt avsnitt berör jordberedning. Sist följer ett avsnitt med sikte på plantering med flera värdefulla tips, tillväxt och knoppbildning, bevattning, gödsling, beskärning, mulchning, vinterskydd och omplantering. Svartvita illustrationer.
2

Vildarter möjliga att odla i Sverige

år 2002 92 sidor 70 kr
  Omfattar släktet Rhododendron och upptar över 100 lepidoter, ca 150 elepidoter och cirka 25 azaleor, merparten odlade i Sverige. Ganska ingående beskrivning av odlingsförutsättningarna och vad du i aktuella fall särskilt bör uppmärksamma.
Information om härdighet, storlek samt blad- och blomform och färg, i lämpliga fall illustrerade med svartvita teckningar. vidare berörs förutsättningarna för främst vegetativ förökning samt förekomst av av olika beläggningar på främst bladen.
3

Hybrider -, ovanliga, attraktiva och odlingsvärda

utgår - -
   
4

Vegetativ förökning av rhododendron

år 2002 36 sidor 30 kr
  En ganska komplett redogörelse för denna förökningsmetod: sticklingsförökning avläggning, delning och ympning. Inom respektive avsnitt lämnas goda råd avseende bl. a. metoder, teknik, vidarekultur och utplantering. Svartvita illustrativa teckningar kompletterar den verbala redogörelsen.
5

Pollinering och fröförökning

år 2002 24 sidor 30 kr
  Ingående redogörelse för olika metoder, pollineringsförberedelser och pollinering. Därefter följer fröinsamling, sådd och vidarekultur. Avslutningsvis lämnas några synpunkter på selektering. Som komplettering till texten finns en del svartvita illustrationer.
6

Engelsk/svensk ordlista

år 2000 12 sidor 30 kr
  En komplettering till de vanligast förekommande engelsk/svenska ordböckerna med koncentration på ord och uttryck, som förekommer i engelsk litteratur om släktet Rhododendron. Häftet har granskats av medlemmar med walesiskt resp. skotskt släktskap.
7

Skadedjur - sjukdomar samt missväxt

år 2002 16 sidor 30 kr
  Inledningsvis berörs bekämpningsmetoder och utrustning/teknik. Därefter lämnas en ingående redogörelse för olika symptom: skadade maskätnablad; gulprickiga, grådaskiga blad; oregelbundna mörka fläckar på blad; vissna blad, grenar;beläggning på blad och grenar samt angrepp av fåglar och andra djur. I samtliga fall lämnas råd avseende bekämpning. En del svartvita teckningar och foton kompletterar texten. Även om privatodlaren numera har begränsade möjligheter att anskaffa lämpliga preparat finnes alltid möjlighet att nyttja yrkesverksamma personer, som har behörighet.
8

Systematik för amatörodlare

år 2000 16 sidor 30 kr
  Inledningsvis berörs den historiska bakgrunden samt botaniska termer och definitioner. Därefter följer klassificeringen av rhododendron enligt Edinburgh-revisionen. Som ett komplement till redogörelsen finns även en artförteckning med betoningsangivelse av de enskilda namnen.
Komplett utgåva: 180 kr

 

Köp i samband med våra träffar och du får en komplett, lättfattlig handledning i din hobbyverksamhet!
Kan även rekvireras från vår bibliotekarie. Vid postförsändelse tillkommer aktuellt porto.