Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet

The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society


 

Styrelse och funktionärer 2018

 

Namn Adress Telefon
Ordförande
Torsten Bynke
Petter Jönssons väg 1
254 78 Domsten
0702-162744

Vice ordförande
Vakant


 
Sekreterare
Stefan Salomonsson
Borelund 115
247 95 Torna Hällestad
046-53013
Kassör
Henrik Åström
Sebbarp 503
241 62 Löberöd
076-0090552 
Ledamot
Alex Bentervall
Östra kustvägen 358
270 21 Glemmingebro
070-2647845
Ledamot
Jan Servin
Midgårdsgatan 6
216 19 Malmö
073-5737846
Ledamot
Gunnel Malmgren
Ekbacken Ängsvägen 3
243 35 Höör
073-3845479
Suppleant
Anders Falkstig
Svedjemarksvägen 59
281 37 Hässleholm
0451-15617
0709-384947
Suppleant
Lennart Mohlin
Barsebäcksvägen 115
246 32 Löddeköpinge
070-2126661

Funktionärer    
Valberedning

Carin Borgström
Sammankallande
Lupinvägen 24
24650 Löddeköpinge
046-775671
Kerstin Karlsson Sjöboholmsvägen 5
243 72 Tjörnarp          
Ewa Mellerström Skolgatan 10
242 32 Hörby
0415-14788
Revisor
Börje Pettersson        
Rönngatan 11
288 34 Vinslöv
044-81416
Revisorssuppleant
Sixten Birghamre
Mossabäcksvägen 15
240 36 Stehag
0413-509096
Redaktör
Stefan Salomonsson
Borelund 115
247 95 Torna-Hällestad
046-53013
Fröförvaltare
Göran Hermansson
Västsvenska kretsen 0702-307434
Bibliotekarie
Anders Lago
Melassvägen 19
245 33 Staffanstorp
046-253530
Adressändring
Stefan Salomonsson
Borelund 115
247 95 Torna Hällestad
046-53013

Ansvarig hemsida

Staffan Bodén

Silogatan 4B
27530 Sjöbo
072-5512858

 

Sydsvenska Rhododendronsällskapet
Stadgar