Sydsvenska Rhododendronsällskapet

The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society


 

Styrelse och funktionärer 2017

 

Namn Adress Telefon
Ordförande
Vakant
Som ordf. fungerar vice
ordf. Torsten Bynke

Vice ordförande
Torsten Bynke

Petter Jönssons väg 1
254 78 Domsten
0702-162744
 
Sekreterare
Stefan Salomonsson
Borelund 115
247 95 Torna Hällestad
046-53013
Kassör
Henrik Åström
Sebbarp 503
241 62 Löberöd
076-0090552 
Ledamot
Alex Bentervall
Östra kustvägen 358
270 21 lemmingebro
070-2647845
Ledamot
Jan Servin
Midgårdsgatan 6
216 19 Malmö
073-5737846
Suppleant
Anders Falkstig
Svedjemarksvägen 59
281 37 Hässleholm
0451-15617
0709-384947
Suppleant
Lennart Mohlin
Barsebäcksvägen 115
246 32 Löddeköpinge
070-2126661

Funktionärer    
Valberedning

Carin Borgström
Sammankallande
Lupinvägen 24
24650 Löddeköpinge
046-775671
Kerstin Karlsson Sjöboholmsvägen 5
243 72 Tjörnarp          
Ewa Mellerström Skolgatan 10
242 32 Hörby
0415-14788
Revisor
Inger Borg         
Petters väg 3
245 63 Hjärup
0725-625108
Revisorssuppleant
Sixten Birghamre
Mossabäcksvägen 15
240 36 Stehag
0413-509096
Redaktör
Stefan Salomonsson
Borelund 115
247 95 Torna-Hällestad
046-53013
Fröförvaltare
Göran Hermansson
Västsvenska kretsen 0702-307434
Bibliotekarie
Anders Lago
Melassvägen 19
245 33 Staffanstorp
046-253530
Adressändring
Stefan Salomonsson
Borelund 115
247 95 Torna Hällestad
046-53013

Ansvarig hemsida

Staffan Bodén

Fabriksgatan 36
275 31 Sjöbo
072-5512858

 

Sydsvenska Rhododendronsällskapet
Stadgar