Tills vidare hänvisas till Sällskapets skriftserie nr 5, "Pollinering och fröförökning av rhododendron".