Sydsvenska Rhododendronsällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society

Odling i torvbädd 

 

Som komplement till vår artikel om Odlingsråd följer här en serie bilder, som ställts till vårt förfogande av vår medlem Jens Christian Birck från Köpenhamn. Den omfattar två uppslag, den första handlar om brytning av torv samt uppläggning av och odling i torvbäddar. Den andra är ett liknande reportage från Kærnehuset i Fredensborg, som ägs och drivs av vår medlem Svend Hansen.

 

Rhododendronsamlingen är unik avseende exploateringen. Frösådd och kultivering av rhododendron i vackra och inspirerande odlingsbäddar intar en framträdande plats.

 

 

Jens Birck´s fotogalleri om torvbäddar.

 

 

Fotogalleri från Kærnehuset i Fredensborg