Sydsvenska Rhododendronsällskapet

The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society

Phytophthora cinnamomi

Av Charlotte Rosander

Svampsjukdom

Phytophthora ('fy-toff-thora') cinnamomi är en svamp som orsakar rotröta och kan döda en planta relativt fort. Den sprids med infekterad jord eller via växtmaterial av människor och djur. Dess sporer kan även följa med vattendrag eller häftiga regnskurar. Svampen behöver fuktiga förhållanden för att trivas. Den angriper främst rötterna som färgas mörkbruna samt nedre delen av stammen som efterhand ruttnar. Detta leder till att transporten av vatten och näring hindras och till slut dör plantan. Symptomen ses ofta som en plötslig kollaps av hela plantan. Sjukdomen orsakas främst av dålig dränering.

Enligt Kenneth Cox finns det vissa arter som är mer mottagliga för sjukdomen. Han nämner bl a undersektionerna Taliensia och Neriiflora samt arter som R. souliei och R. lanatum. Vidare är även många stora gula hybrider mottagliga, som t ex 'Hotei' och 'Goldkrone', samt även ett flertal småbladiga arter och hybrider. Däremot är de flesta andra större hybriderna (förutom de gula) och många azaleor mindre mottagliga, speciellt 'Roseum Elegans' är känd för att vara resistent mot Phytophthora.

Svampen Phytophthora cinnamomi angriper flera olika växtslag som t ex rododendron, buxbom, Camellia, Erica, Tsuga, Juniperus och Kalmia. Den är förhållandevis vanlig i odlingar och gynnas av vattensjuk jord och varmt väder. Sporerna kan överleva minst 3 år i jorden.

För mer information se följande webplatser: 

http://oregonstate.edu/instruct/dce/phytophthora/module1.html

http://oregonstate.edu/instruct/dce/phytophthora/module1-4.html (kul animation)