Tills vidare hänvisas till Sällskapets skriftserie nr 4, "Vegetativ förökning av rhododendron".