Sydsvenska Rhododendronsällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron

 

_________________________________________________________________

Phytophthora ramorum och Phytophthora kernoviae

Av Charlotte Rosander

 

Svampsjukdomar 

 

Phytophthora ramorum och Phytophthora kernoviae är två förhållandevis nyupptäckta svampsjukdomar (eg. svampliknande organismer s k oomyceter) som på senare år har spritt sig kraftigt i bl a Storbritannien, men som även förekommer i 20 andra europeiska länder. Svamparna växer i temperaturer mellan 2 och 30 plusgrader. De första synliga symptomen på P. ramorum är att angripna buskar får brun-svarta nekroser som sprider sig på bladen samt yttre skador som kräftor på grenar och stammar. Slutligen så vissnar och dör hela busken. P. kernoviae orsakar liknande symptom men tycks vara ännu mer aggressiv på just rododendron. Båda arterna trivs under samma klimatiska förhållanden, dvs på varma och fuktiga platser, och de kan finnas samtidigt tillsammans på plantorna. Dessa svampar angriper vanligtvis inte rotsystemet på plantorna, som t ex Phytophthora cinnamomi gör. 

 

Spridning
 

Infekterade blad möjliggör en massiv spridning av sporer av dessa vatten- och luftlevande patogener. Sporerna sprids sedan framför allt av regnstänk, vinddrivet regn, bevattning och via grundvattnet. Båda svamparna är långlivade och växtrester i jordlagret kan under längre tider innehålla överlevnadsstarka sporer; klamydosporer av P. ramorum och osporer av P. kernoviae. Dessa kan sedan spridas med hjälp av stövlar, gummidäck och djur. Även vattendrag har visat sig vara ett effektivt transportmedel för sporerna. Den huvudsakliga orsaken till spridning över långa sträckor är förflyttning av infekterade plantor. Båda svamparna anses ha kommit till England med importerade plantor. Studier visar att svamparna kan överleva längre tider (minst 3 år) på nedfallna blad och växtrester på marken. 

 

Forskningsprojekt 

 

I april 2009 inrättades ett nytt 5-årigt projekt för att minska riskerna för vidare spridning av svamparna (P. ramorum and P. kernoviae Disease Management Programme). Detta projekt sponsras av DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) i Storbritannien. Tidigare forskning har visat att proaktivt borttagande av framförallt rhododendron ponticum är ett effektivt sätt att hindra spridning av sjukdomen i woodlands, parker och trädgårdar. Så huvudmålet för projektet är bl a att ta bort alla värdväxter från högriskområden. Andra mål är att starta en kampanj för att öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomarna samt att öka forskningen kring problematiken. Resultaten kommer att löpande föras ut via FERA (DEFRA´s Food and Environment Research Agency). 
 

För mer information se följande webplatser:

 

www.defra.gov.uk 

www.fera.defra.gov.uk 

http://rapra.csl.gov.uk

www.rhs.org.uk 

 

På dessa adresser finns mer information om P. ramorum respektive P. kernoviae