Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet

The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society

_________________________________________________________

ARS frölista 2017

Gå in på adressen http://www.rhododendron.org för att få information om
fröbeställning från ARS. Välj ”Resources” i menyn och därefter ”Seed Exchange”.  

Närmare information om regler för beställning och orderlista får man
genom att klicka på ”Ordering instructions”. Välj alternativet "Bill Swedish Chapter". Räkning skickas i efterhand till er från Sydsvenska Rhododendronsällskapet.