Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet

The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society

_____________________________________________

Beställning av plantor från Hachmann kan göras i ytterligare 2 veckor. Beställningen levereras från Hachmann första veckan i maj.
2019-04-19/Torsten Bynke

Glad Påsk!

_____________________________________________________________

Beställningsrutin för plantor från Baumschulen Hachmann
 
1.      Öppna Hachmanns hemsida: www.hachmann.de
2.      Öppna Meny:
a.      Shop
3.      Välj de plantor och storlek på plantan du vill beställa genom att trycka på
         symbolen för varukorg .
4.      När du har valt gå vidare till nästa sida genom att trycka på  ”weiter zur Kasse
5.      Fyll i de rutor som är markerade med en asterisk (*)
a.      Namn
b.      Adress med postnummer
c.      Mail adress
d.      Telefon nummer
e.      Land
f.       I rutan för Firma/Unternehmen  skriv : ”SCANIA”  (OBS detta är viktigt !!)
6.      När du har valt färdigt tryck ”weiter” längst ner på sidan.
7.      Du kan nu kontrollera din beställning och har tillfälle att ändra eller lägga till.
8.      När du är klar trycker du på  ”kostenplichtig bestellen
9.      Order skickas nu och du kommer att får en orderbekräftelse via mail från  Hachmann.
10.   Alla medlemmars olika order samlas nu hos Hachmann och kommer att levereras samtidigt nästa år. Vi har ännu inte bestämt leveransvecka. Besked kommer att meddelas senare.
11.   Vi får även en kopia av vad ni har beställt och vi kommer att få en samlingsfaktura från Hachmann när den levereras.
12.   Alla plantor kommer att levereras samtidigt till Kvarntorp i Staffanstorp och frakten kommer att fördelas på alla order.
Nytt för i år är att vi nu får 15 % rabatt på priserna i katalogen.
Torsten Bynke
2018-10-23
 ____________________________________________________________


Information ang plantimport från Glendoick och andra länder
Vi har under många år förmedlat plantor från Glendoick i Skottland till våra medlemmar. Plantskolan står under översyn av den Skottska motsvarigheten till vår Växtinspektion. För att Rhododendron skall kunna föras över gränserna mellan de olika EU-länderna krävs att plantorna förses med ett så kallat växtpass. Växtinspektionen i Skottland lämnar sitt godkännande efter inspektion för dessa växtpass. 2016 har Glendoick haft ett utbrott av Phytophtoea ramorum, en svampsjukdom som sprids med bl.a Rhododendron och kan spridas vidare till ek och bok med allvarliga följder. Utbrottet påvisades hos en enstaka planta. I Sverige har vi hittills varit i stort sett förskonade från P. ramorum medan man i andra länder i Europa haft utbrott i större omfattning. Det finns idag inget känt bekämpningsmedel så om plantorna drabbas finns inget annat alternativ än att bränna de smittade plantorna.

Vi har varit i kontakt med den svenska Växtinspektionen vid Jordbruksverket för råd. Detta eftersom risken att få in smitta i Sverige får betraktas som allt större. Detta gäller således inte enbart import från Skottland utan även från andra europeiska länder. Växtinspektionen säger att så länge plantorna är försedda med växtpass finns inget förbud mot att importera Rhododendronplantor till Sverige. Detta enligt gällande EU-regler. I detta sammanhang kan nämnas att vårt grannland Norge, som inte är medlemmar i EU, inte kan importera från Glendoick förrän det konstaterats att smittan är helt borta från plantskolan. Så norrmännen har således strängare regler än vad vi har inom EU. Norska Rhodosällskapet har stoppat sin import från Glendoick i år.

Glendoick säger att de plantor som skickas för export till EU kan förses med Plantpass trots att man haft utbrottet. Bara de plantor som skickas har konstaterats som friska.

Som ni nog förstår kan vi i styrelsen inte rekommendera varken det ena eller det andra. Var och en måste själva väga riskerna. Men det är som sagt inte förbjudet att importera så de som vill lägga beställning hos Glendoick även i år kan göra det genom Föreningen enligt samma rutiner som i fjor.

En slutsats man kan dra är dock att inhemskt, i Sverige, förökade plantor är så klart minst riskabla att köpa.

Styrelsen

___________________________________________________________________________

Beställningsrutin plantor Glendoick

1. Gå in på Glendoick och klicka på ”Order Plants on line” och välj ditt önskemål. Du ser genast i ”Basket” vad du valt, inkl kostnad. Det är enkelt att ångra sig genom att ta bort. När du är färdig, gå till ”Basket” och välj ”Proceed to Checkout”.
2. Välj ”Register and checkout” och gå vidare. Du kommer nu till en sida där du registrerar alla dina data (ev har du sedan tidigare år registrerat dig men enklast är att du registrerar dig på nytt ifall du glömt ditt password). Om du senare vill gå in och ev göra tillägg går du in som medlem och allt är klart. Välj egen adress som leveransadress. Fortsätt.
3. I rutan ”Notes & delivery instructions” skriv in ”South Sweden Rhododendron Society”
4. Du kommer nu till sidan med betalningsinformation. Välj “invoice for existing customers only”.
5. Till sist ser du din order. Om den är korrekt, klicka på ”Place order” och allt är klart.
6. Om du vill göra ett tillägg senare gör du en ny order och skriver ”Additional order” och ”Part of the South Swedish Rhododendron Society”, kompletterad med tidigare ordernummer.
7. Du kommer efter några dagar att få en bekräftelse som e-post. 
 
 Stefan Salomonsson, Borelund 115, 24795 Torna-Hällestad

____________________________________________________________________