Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet

The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society

Här finns länkar till både arter och hybrider

http://www.hirsutum.info/index.html