Med anledning av namnändringen på sällskapet kommer hemsidan succesivt att byggas ut med mer information om magnolior

Släktet Magnolia har i trädgårds-sammanhang alltid legat nära Rhododendronsläktet. Därför har vi sett det som naturligt att de båda släktena bör omfattas av en och samma intresseförening. I England finns motsvarande upplägg hos RHS. Rent botaniskt ligger släktena långt ifrån varandra men odlingsmässigt är de lika i flera avseende. Rhododendron och Magnolia kompletterar varandra på ett effektfullt sätt i trädgården.Vi har flera av de ledande Magnoliaexperterna som medlemmar och bygger på så sätt upp den samlade sakkunskapen inom vår förening. Magnoliaintresset verkar vara på uppgång i vårt land så behovet av att samla intresset i en specialförening känns angeläget.

Vår styrelsemedlem och vän Kenneth Lorentzon har hastigt lämnat oss. Kenneth var nog landets främste hortikulturelle växtkännare och han hade haft mycket mer att ge omgivningen. En alltför kort tid hade vi glädjen att ha honom i vår styrelsegemenskap och i vår tidningsredaktion.
Styrelsen för Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet

Frölistan för 2018 finns nu r

loading...

NI SOM ÄNNU INTE ÄNMÄLT ER TILL VÅRENS FINA RESA !!! DET FINNS NÅGRA FÅ PLASTER KVAR. FÖRST TILL KVARN.

Flora Nordicas ordlistor, översättning engelska termer