Med anledning av namnändringen på sällskapet kommer hemsidan succesivt under hösten att ändra både innehåll och utseende. Vi ber om överseende med detta

Släktet Magnolia har i trädgårds-sammanhang alltid legat nära Rhododendronsläktet. Därför har vi sett det som naturligt att de båda släktena bör omfattas av en och samma intresseförening. I England finns motsvarande upplägg hos RHS. Rent botaniskt ligger släktena långt ifrån varandra men odlingsmässigt är de lika i flera avseende. Rhododendron och Magnolia kompletterar varandra på ett effektfullt sätt i trädgården.Vi har flera av de ledande Magnoliaexperterna som medlemmar och bygger på så sätt upp den samlade sakkunskapen inom vår förening. Magnoliaintresset verkar vara på uppgång i vårt land så behovet av att samla intresset i en specialförening känns angeläget.

GOTT NYTT ÅR 2019
tillönskas alla medlemmar i
Sydsvenska Rhododendron-
och Magnoliasällskapet
av Styrelsen

Beställningsrutinen från Hachmann
är nu klar och uppdaterad för 2018.
Klicka på fliken Produkter

loading...

Sambeställning Kenneth Cox (Glendoick) nya bok Woodland Gardening. Se föreningsbrev nr 52

Frölistan för 2018 finns nu r