Välkommen som medlem till en underbar värld av Rhododendron och Azaleor!
 

Rhododendron är inte enbart en stor vintergrön
buske med lilablå blommor. Nedan ser du några
andra alternativ, som speglar den stora varia- tionen inom släktet Rhododendron.


2017 års frölista finns nu tillgänglig. Klicka på fliken "Resurser" och vidare till fröförmedling
Nu finns en instruktion för beställning av plantor från Hachmanns Plantskola under fliken "Resurser".

RHODODENDRONS INTERNATIONAL
En ny Internationell Rhododend-rontidning har sett dagens ljus. Det är Amerikanska Rhododendron-sällskapet som är initiativtagare och som står för redaktörskapet. 
Länken finns här.

_________________________

_________________________

Program, läs här

Då och då skickar Stefan Salomonsson ut ”Förenings-information” med e-post. Vill du ha denna information, meddela Stefan.

____________________