Med anledning av namnändringen på sällskapet kommer hemsidan succesivt under hösten att ändra både innehåll och utseende. Vi ber om överseende med detta

Släktet Magnolia har i trädgårds-sammanhang alltid legat nära Rhododendronsläktet. Därför har vi sett det som naturligt att de båda släktena bör omfattas av en och samma intresseförening. I England finns motsvarande upplägg hos RHS. Rent botaniskt ligger släktena långt ifrån varandra men odlingsmässigt är de lika i flera avseende. Rhododendron och Magnolia kompletterar varandra på ett effektfullt sätt i trädgården.Vi har flera av de ledande Magnoliaexperterna som medlemmar och bygger på så sätt upp den samlade sakkunskapen inom vår förening. Magnoliaintresset verkar vara på uppgång i vårt land så behovet av att samla intresset i en specialförening känns angeläget.


Beställningsrutinen från Hachmann
är nu klar och uppdaterad för 2018.
Klicka på fliken Produkter

____________________________

Frölistan för 2018 finns r

____________________________

loading...

____________________________

Sambeställning Kenneth Cox (Glendoick) nya bok Woodland Gardening. Se föreningsbrev nr 52